Nieuw boek: Hitlers troepen vielen Polen onder invloed binnen

Volgens een nieuw boek waren de Duitse troepen die in de Tweede Wereldoorlog Polen en Frankrijk binnenvielen onder invloed van euforiserende middelen.

De Duitsers paraderen door de straten van de Poolse hoofdstad Warschau.

Duitse troepen vielen Polen onder invloed binnen

Toen de troepen van Hitler Polen en Frankrijk binnenvielen, waren ze onder invloed van de stof pervitine, die ze klaarwakker, euforisch en onoverwinnelijk maakte. Dat concludeert althans de journalist en schrijver Norman Ohler in zijn boek Der totale Rausch na een jarenlang onderzoek naar het gebruik van euforiserende middelen onder Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij kamde onder meer Duitse en Amerikaanse militaire archieven uit.

Hij schrijft dat nazi-Duitsland de stof pervitine in 1939 tijdens de invasie van Polen uittestte, waarna de Duitsers 35 miljoen pillen bestelden voor de invasie van Frankrijk in het voorjaar van 1940.

De pillen hielpen de soldaten om wakker te blijven tijdens de langdurige veldslagen en gaven ze meer moed aan het front. Dit verklaart wellicht waardoor de Duitse tanks binnen vier dagen een groter deel van Frankrijk onder de voet konden lopen dan tijdens de hele Eerste Wereldoorlog.

Nazi's maakten pillen voor het arische ras

Volgens Ohler verboden de nazi's stoffen als cocaïne, opium en morfine, die als joods werden bestempeld, en vroegen ze scheikundigen om een alternatief middel voor het arische ras te ontwikkelen.

In 1937 maakte de nazichemicus Fritz Hauschild pervitine, een stof die metamfetamine bevat, waarna de nazi's de pillen aan de Duitse troepen gaven.

'Aanvankelijk hadden de soldaten niet door dat pervitine een drug was. Ze dachten dat het dezelfde werking als koffie had,' zegt Norman Ohler tegen de Duitse omroep Deutsche Welle.

Militaire archieven brengen drugsgebruik aan het licht

Het was geen geheim dat de soldaten pervitine slikten. Volgens Ohler wisten de nazi's donders goed welke stimulerende invloed het middel had tijdens de gevechten, en ze staken hun doel niet onder stoelen of banken.

'De nazi's wilden pervitine groter maken dan Coca Cola. Mensen slikten het, het werkte en ze waren euforisch,' aldus Ohler.

Volgens Ohler waren de Duitsers niet de enigen die drugs gebruikten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo slikten de Britten amfetamine, dat ze ook aan de Amerikanen gaven, om niet achter te blijven bij de Duitsers. Ohler denkt dat de Duitsers de eersten waren die euforiserende middelen gebruikten, en dat andere landen hun voorbeeld volgden.

Hitler was zwaar verslaafd

Hitler slikte zelf geen pervitine, maar in het boek onthult Ohler dat de psycholoog van de dictator, Theodor Morell, hem verslaafd maakte aan andere middelen. Ohler heeft de aantekeningen van Morell ingezien, en hij ontdekte dat Morell Hitler gedurende 1349 dagen maar liefst 800 keer injecteerde met het middel Eukodal. Eukodal is een pijnstiller die twee keer zo sterk is als morfine.

Volgens de Duitse historicus Hans Mommsen zullen deze onthullingen de Duitse militaire geschiedenis in een nieuw licht plaatsen.

'Het feit dat de blitzkrieg (in Frankrijk, red.) bol stond van de stoffen, haalt de theorie dat het Duitse leger clean was nog eens onderuit,' aldus Mommsen.