Shutterstock, National Archives Catalog
Hitler testamente

Hitler schreef zijn testament op het laatste moment

Adolf Hitler liet een aantal persoonlijke en politieke wensen na. En vooral Himmler en Göring moesten het ontgelden.

Op 29 april 1945 was het Derde Rijk een rokende puinhoop. Het Rode Leger stond een paar straten van de Führerbunker waar Hitler zich had verschanst.

De nederlaag was onafwendbaar en de Führer dicteerde zijn laatste wensen. Een dag later pleegde hij zelfmoord en na twee dagen viel Berlijn.

Hitlers testament bestaat uit een persoonlijk en een politiek document. In het persoonlijke deel bepaalde hij onder meer wie zijn schamele bezittingen erfden.

In het politieke testament schetste Hitler zijn visie voor de nazipartij en Duitsland.

Hij onthief de nazikopstukken Hermann Göring en Heinrich Himmler van al hun functies omdat ze met de geallieerden onderhandeld hadden.

Hitler wees admiraal Karl Dönitz aan als zijn opvolger.

Er werden drie exemplaren van het testament de Führerbunker uit gesmokkeld, maar die vielen allemaal in handen van de geallieerden.