Bewering: Zyklon B was een antiluizenmiddel

Als de nazi's de joden echt hadden willen uitroeien, dan hadden ze wel een ander gas gebruikt, beweren sceptici.

Lege Zyklon B gastanks, na de oorlog gevonden door de geallieerden bij Auschwitz-Birkenau. Zyklon B werkt bij mensen akelig effectief.

BEWERING: Zyklon B is een middel tegen luizen dat niet geschikt is om mensen mee te vermoorden. Als de nazi’s de joden echt hadden willen uitroeien, hadden ze een ander gas gebruikt.

FEITEN: Het is afschuwelijk, maar Zyklon B leek beter bij mensen te werken dan bij de luizen die het middel oorspronkelijk moest uitroeien. Mensen overlijden na 5 tot 10
minuten na inademing van een concentratie van slechts 300 ppm (parts per million).

Luizen zijn echter koudbloedig, hebben een tragere stofwisseling en gaan pas dood uren nadat ze zijn blootgesteld aan 16.000 ppm. Een ander ‘voordeel’ van het gebruik van het gas Zyklon B was dat het al werd gebruikt in de kampen en daarom relatief makkelijk verkrijgbaar was zonder argwaan te wekken.