Het Rode Kruis ontkent het document te hebben opgesteld dat gebruikt wordt door Holocaustontkenners.

Bewering: natuurlijke oorzaken van dodental

Aanhangers van deze bewering stellen dat het dodental van joden die tijdens de holocaust zijn omgebracht, sterk overdreven is.

27 juni 2011 door Else Christensen

BEWERING: Het aantal joden dat in de Holocaust stierf is overdreven. Hooguit 200.000-300.000 stierven er – een natuurlijke dood.

FEITEN: Onderzoekers schatten dat er 5,5 tot 6 miljoen mensen tijdens de Holocaust zijn gedood. De mythe dat er ‘slechts’ 200.000 omkwamen, komt uit het boek General Psychologus dat onder het pseudoniem Alexander Scronn is geschreven. Het boek is in 1965 in Brazilië uitgegeven, waar na de oorlog veel Duitsers hun heil zochten. Scronn baseert zijn uitspraken naar eigen zeggen op informatie van het Rode Kruis.

Scronns verhaal wordt ten stelligste ontkend door het Rode Kruis, maar dat weerhoudt de ontkenners er niet van om Alexander Schronn als getuige aan te blijven halen.

Bekijk ook ...