Bewering: lijkverbranding was onmogelijk

Het is niet mogelijk om 1,1 miljoen mensen te cremeren in de tijd dat Auschwitz bestond, zeggen sceptici, want het duurt een tijd voordat een lijk verbrand is.

Reconstructie van het lijkverbrandingsproces.

BEWERING: Het verbranden van een lijk duurt een uur. Het is dus niet mogelijk om 1,1 miljoen mensen in de drie tot vier jaar te verbranden dat de crematoria in Auschwitz-Birkenau in gebruik waren.

FEITEN: Dit hoor je vaak bij ontkenners die de verbranding door de nazi’s consequent vergelijken met een gewone crematie. Maar in het laatste geval krijgen de nabestaanden een fijne, homogene as mee en wordt de oven voor de volgende crematie afgekoeld zodat duidelijk is van wie de as is.

De nazi’s gebruikten echter methoden die te vergelijken zijn met industriële massaverbranding. Als er steeds meer lichamen in de oven worden gestopt, stijgt de gemiddelde temperatuur. Daarbij duurt de verbranding van een lichaam dan iets minder dan de helft van de tijd.

De nazi’s waren daarvan op de hoogte, hoe vreselijk dat ook klinkt. Daarom kregen de leden van het Sonderkommando orders om met ijzeren staven op de lichamen van de brandende lijken te slaan. De overlevenden beschreven het als ‘roeren in lijken’. De crematietijd in de oven daalde hierdoor beduidend.