De Führer was erop uit het joodse ras uit te roeien.

Bewering: Hitler had geen idee

Ontkenners zeggen dat Hitler geen idee had van de Holocaust, en dat de jodenvernietiging geen deel uitmaakte van zijn beleid.

BEWERING: Hitler wist niets van de Holocaust: zijn regime vervolgde geen joden

FEITEN: De Britse historicus David Irving beweert dat Hitler niet bij de Holocaust betrokken was. Maar jodenhaat was juist de basis van Hitlers bewind:

‘Als ik aan de macht kom, is het uitroeien van joden mijn eerste en belangrijkste taak’, deelde Hitler al in 1919 mee aan journalist Josef Hell.

Gedurende de hele oorlog werden de executies en daarna het vergassen nauwlettend gevolgd door Hitler en Himmler. De Führer gaf zijn bevelen altijd mondeling door, steeds aan maar een paar mensen, en daarom bestaan er geen door Hitler ondertekende orders op schrift. Maar onder anderen Rudolf Höss, een commandant in Auschwitz, heeft in een getuigenis verklaard dat Himmler hem, kort voor de jodenvervolging begon, in Berlijn het volgende vertelde:

‘De Führer heeft orders gegeven voor de definitieve oplossing van het Jodenprobleem. Wij, de SS, moeten deze uitvoeren. De bestaande vernietigingscentra in het oosten voldoen niet aan de grootschalige plannen. Ik heb daarom Auschwitz voor dit doel aangewezen.’

Bekijk ook ...