Shutterstock

Lenin belooft schoon schip te maken

Vrede aan het front, grond voor de boeren en brood voor iedereen. Lenin beloofde van alles en nog wat toen hij aankwam in Petrograd. Maar toen de bolsjewieken het voor het zeggen kregen, kwam er weinig van terecht.

Russen staakten de strijd

De belangrijkste belofte die Lenin deed, was dat hij een eind zou maken aan de oorlog.

Na lange besprekingen met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije sloot hoofdonderhandelaar Trotski op 3 maart 1918 een vredesverdrag.

Rusland moest veel grondgebied afstaan en werd door zijn bondgenoten als verrader beschouwd.

De vrede was van korte duur, want er brak al snel een burgeroorlog uit.

Het plakkaat Kameraad Lenin veegt de aarde schoon werd in 1920 verspreid.

Viktor deni, 1920

De Europese koningshuizen moesten verdwijnen. Lenin liet tsaar Nicolaas en zijn gezin executeren.

De kapitalisten moesten het land uit. Twee jaar na de revolutie waren 50.000 bedrijven genationaliseerd.

Officieel garandeerden de bolsjewieken vrijheid van geloof, maar in de praktijk vervolgden ze de geestelijkheid. Kerkelijk bezit werd in beslag genomen en kloosters moesten dicht.

© Shutterstock

Prijzen rijzen de pan uit

In het bolsjewistische Rusland hoefde niemand honger te lijden, aldus Lenin.

Maar de voedselproductie kelderde en vanwege de gierende inflatie kregen de boeren niets voor hun graan.

In de jaren 1920 verhongerden 10 miljoen Russen. Sommigen overleefden door kannibalisme.

© Universal History Archive/getty images

Minderheden kregen geen zelfbeschikking

Het rijk van de tsaar telde veel niet-Russische inwoners, zoals Finnen, Balten, Oekraïners en Kaukasiërs.

De bolsjewieken zegden deze minderheden zelfbeschikking toe, maar toen ze zich losmaakten, lijfden Lenin en Stalin hen met geweld weer in bij de Sovjet-Unie.

Censuur in de kunst

Russische kunstenaars behoorden in 1917 tot de creatiefste van Europa – Zwart vierkant van Kazimir Malevitsj is slechts één voorbeeld.

Het was gedaan met de vrijheid in 1932, toen Stalin met ‘socialistisch realisme’ het volk wilde opvoeden.

17 jaar na Zwart vierkant schilderde Malevitsj wat Stalin wilde zien.

© Kazimir Malevitj, 1915

Duitsland was bijna een sovjetstaat geworden

Het communisme kon niet overleven als het slechts in één land bestond, zo stelde Marx, en Lenin zette alles op alles om de revolutie te verspreiden.

Na de Eerste Wereldoorlog kwamen onder meer in Hongarije en Finland arbeiders en socialisten in opstand.

Het gevoeligst voor een revolutie was Duitsland, dat de oorlog had verloren.

Matrozen in Kiel en arbeiders in Berlijn gingen de straat op en Beieren en Bremen werden sovjetrepublieken.

Het was één grote chaos tot Gustav Noske, de sociaaldemocratische minister van Defensie, de opstanden neersloeg: ‘Iemand moet de bloedhond zijn,’ zei hij.

Communisten en sociaal-democraten waren nu elkaars vijand.

LEES VERDER: Verdiep je in het verloop en de gevolgen van de Russische Revolutie.

© Shutterstock

Stalin nam de landbouw over

De bolsjewieken hadden de steun van de boeren hard nodig na de staatsgreep.

Daarom verdeelde Lenin het land van grootgrondbezitters onder hen.

Maar de grond werd al in 1929 genationaliseerd toen Stalin de landbouw gedwongen collectiviseerde. 25 miljoen boeren werden ondergebracht in 250.000 kolchozen.