Quiz: Kruistochten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Welke stad was een van de hoofddoelen van de christelijke kruistochten?

Wat waren de vier kruisvaardersstaten die tijdens de Eerste Kruistocht (1095-1099) werden gesticht?

Wat gebeurde er in Engeland terwijl koning Richard I (Leeuwenhart) aan de Derde Kruistocht (1187-1192) deelnam?

Wat gebeurde er op 4 juli 1187 bij de Horens van Hattin in Galilea?

De Orde van de Tempeliers was een bekende kruisvaardersorde. Waarom heetten deze ridders zo?

Wie was Saladin (1137-1193), een van de bekendste vijanden van de kruisvaarders?

Bekijk ook ...