National Archives and Records Administration
Stalin en Truman

Wat was de Trumandoctrine?

In 1947 formuleert president Harry S. Truman een buitenlands beleid dat de loop van de geschiedenis zal veranderen. De VS zullen een verdere opmars van het communisme niet meer accepteren.

Op 12 maart 1947 beklom de Amerikaanse president Harry S. Truman het spreekgestoelte in het Congres en zei hij dat de VS voortaan ‘vrije volken die zich verzetten tegen pogingen tot onderdrukking’ zullen steunen.

In zijn iconische toespraak maakte Truman bekend dat de Amerikanen een nieuwe koers gingen varen en landen zouden steunen die het risico liepen in de invloedssfeer van de communistische Sovjet-Unie terecht te komen.

Deze Trumandoctrine hield aanvankelijk in dat de VS Griekenland en Turkije economische en militaire bijstand zouden verlenen om te voorkomen dat de communisten er de macht grepen.

Stalin en Truman

De VS en de Sovjet-Unie waren bondgenoten in de Tweede Wereldoorlog, maar daarna namen de spanningen tussen de twee landen snel toe.

© National Archives and Records Administration

De Koude Oorlog begint

Het nieuwe beleid was een koerswijziging ten opzichte van de oude buitenlandpolitiek, die uitging van het principe dat de Amerikanen zich zo min mogelijk zouden bemoeien met andere landen.

Vanaf het moment dat Truman zijn toespraak hield, zouden de Amerikanen er alles aan doen om de invloed van de Sovjet-Unie beperkt te houden. De speech van de president in het Congres wordt dan ook vaak als de aftrap van de Koude Oorlog beschouwd.

VIDEO: Een korte uitleg van de Trumandoctrine

Video