Library of Congress
NAVO-top

Wanneer werd de NAVO opgericht?

Na de Tweede Wereldoorlog werden voormalige vrienden vijanden en had de westerse wereld een militair bondgenootschap tegen een nieuw gevaar nodig.

In de Tweede Wereldoorlog hadden de Russen zij aan zij gevochten met de Britten en Amerikanen, maar al kort na de oorlog bekoelden de betrekkingen tussen de drie landen ernstig. Een Russische aanval op West-Europa leek aanstaande, en in 1947 ondertekenden Groot-Brittannië en Frankrijk een verdrag waarin ze elkaar hulp toezegden als de Sovjets kwamen.

Een jaar later werd het bondgenootschap uitgebreid met Nederland, België en Luxemburg, en in april 1949 werd de grondslag voor de NAVO gelegd toen ook de VS, Canada, Italië, Portugal, Denemarken, Noorwegen en IJsland zich aansloten bij de defensiesamenwerking.

NAVO-top

Door lid te worden van de NAVO stonden landen er niet alleen voor als de Russen kwamen.

© Library of Congress

Ook Oostblok sloeg handen ineen

De Sovjet-Unie was echter niet van plan in zijn eentje tegen het bondgenootschap te vechten. De Russen kwamen in mei 1955 met het Warschaupact, waarin de communistische landen van Europa verenigd waren onder leiding van Moskou. Daarmee lagen de twee strijdende partijen van de Koude Oorlog vast. Gelukkig hoefden de NAVO-landen elkaar niet te hulp te schieten voordat de Sovjet-Unie, en daarmee ook het Warschaupact, in 1991 uiteenviel.

Pas 45 jaar na de oprichting kwamen NAVO-troepen voor het eerst in actie toen in 1994 vier Servische vliegtuigen werden neergeschoten die een vliegverbod boven Bosnië-Herzegovina hadden geschonden.