Veel troepen vluchtten naar Roemenië.

Hoe ontsnapte het Poolse leger uit Polen?

Duizenden Polen vochten in de Tweede Wereldoorlog bij de geallieerden. Wie waren zij?

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vielen 228.000 Poolse soldaten onder Brits bevel. Hun bijdrage aan de Duitse nederlaag was groot.

Het Poolse leger raakte klem tussen Russische en Duitse troepen toen deze in september 1939 Polen bezetten. Maar samen met een deel van de legerleiding wisten veel troepen door de Poolse bossen te vluchten naar het zuiden. Zij konden veilig Roemenië bereiken en trokken door naar Frankrijk.

Toen ook Frankrijk viel, evacueerde de Britse vloot 20.000 Polen naar Engeland en nam het commando over hen over. In 1941 verklaarde Duitsland de oorlog aan zijn ex-bondgenoot de Sovjet-Unie. Om de strijd tegen de Duitsers te steunen, liet Rusland 83.000 Poolse krijgsgevangenen vrij en stuurde ze naar Engeland.

Veel van de overige Poolse soldaten waren na de invasie in 1939 ingelijfd bij het Duitse leger. Zij deserteerden later en sloten zich aan bij de geallieerden.

Bekijk ook ...