Quiz: Soldaten van Sparta

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Om te beginnen: waar lag Sparta eigenlijk?

Hoe werden Spartaanse soldaten geselecteerd?

Hadden Spartaanse soldaten een gezinsleven?

Wat was het belangrijkste wapen van de soldaten van Sparta?

Wat betekent de Spartaanse zegswijze 'onze mannen zijn onze muur'?

Hoe kwam er een einde aan de bloeitijd van Sparta als militaire grootmacht?

Bekijk ook ...