Bridgeman

Waardoor verloor Napoleon bij Waterloo?

Op een slagveld in de Zuidelijke Nederlanden trof Napoleon zijn grootste rivaal, Wellington, voor het eerst. Het was tevens voor het laatst.

Op 18 juni 1815 ontmoetten de militaire genieën Napoleon en Wellington elkaar voor het eerst en het laatst, bij de Slag bij Waterloo in de Zuidelijke Nederlanden.

De Franse keizer had echter niet meegekregen dat de Britse hertog een nieuwe strategie had en verloor daardoor van zijn grote rivaal.

Napoleon vs. Wellington

© Jacques-Louis David/Wikimedia Commons

Aanvaller

  • Weinig kennis van de vijand
  • Onderschatting van Wellington
  • Falende elitetroepen

Daarom verloor Napoleon:

De Franse keizer wist niet van Wellingtons nieuwe defensieve tactiek. Toen zijn gebruikelijke verrassingsaanval niet werkte en de colonneformatie verbroken werd liep het mis, waarna 40.000 Pruisische troepen zijn laatste hoop, het elitekorps, verjoegen.

©️ Jacques-Louis David

© Thomas Lawrence/Wikimedia Commons

Verdediger

  • Bekwame strateeg
  • Hulp van geallieerden
  • Goed voorbereid

Daarom won Wellington:

Wellington bedacht nieuwe posities voor zijn leger en was Napoleon te slim af. Ook kreeg hij hulp van bijna 100.000 geallieerde troepen.

©️ Thomas Lawrence

Wellington had zijn troepen achter een heuvelrug gepositioneerd in plaats van boven op de heuvel.

Verrassingsaanval zette Napoleon op verkeerde been

Dat was iets heel nieuws, en de ouderwetse Napoleon trapte erin. Toen hij zijn troepen in de middag beval de geallieerde Belgische soldaten aan te vallen, renden de Britse troepen die zich tot dan toe hadden schuilgehouden de heuvel op en namen ze de Franse soldaten met musketten onder vuur.

Het veld werd een bloedbad, en toen er die avond nog meer geallieerde troepen bij kwamen, was het voor Napoleon een verloren zaak.