Quiz: Eerste Wereldoorlog

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Welke gebeurtenis in welke stad wordt gezien als een van de oorzaken van de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog?

Waarom vielen de Duitsers eerst België binnen, en staken ze niet rechtstreeks de Franse grens over?

Wat was de aanleiding dat de Amerikaanse president Woodrow Wilson op 2 april 1917 het Congres om toestemming vroeg om Duitsland de oorlog te verklaren?

Wat was het resultaat van de Slag bij de Somme, waarbij tot 13 november 1916 zo'n 1,2 miljoen soldaten omkwamen?

Welk land produceerde de eerste tank, een van de vele technologische vernieuwingen van de oorlog?

Welke gebeurtenis in Kiel in november 1918 droeg eraan bij dat Duitsland niet meer door kon vechten?

Waarom werd het Paleis van Versailles gekozen om het belangrijkste vredesverdrag na de oorlog te ondertekenen?

Bekijk ook ...