C. Malinowski

Lijken van 270 Duitse soldaten gevonden

Een onlangs ontdekte tunnel uit de Eerste Wereldoorlog bood een lugubere aanblik. 104 jaar geleden stierven Duitse troepen er een gruwelijke dood.

In de Eerste Wereldoorlog sloegen er miljoenen granaten in op de slagvelden van Frankrijk, maar weinig richtten er zo veel schade aan als die in 1917 in de Duitse Winterbergtunnel, 130 kilometer ten noordoosten van Parijs.

Nu is de vergeten tunnel, waar meer dan 270 Duitse soldaten gruwelijk aan hun einde kwamen, door twee enthousiaste amateurarcheologen gevonden.

Ze deden dat met behulp van oude tekeningen en kaarten. Na herhaalde vruchteloze verzoeken aan de autoriteiten om de tunnel op te graven, maakten ze er zelf maar een begin mee.

In 1917 hadden de Duitsers het gebied al twee jaar in handen en hadden ze een enorm netwerk van ondergrondse tunnels gebouwd, wat gebruikelijk was bij de oorlogvoering in die tijd.

De tunnel diende niet alleen als onderkomen, maar werd ook gebruikt om munitie en voorraden op te slaan als er granaten op de stelling vielen. En dat alles is nu weer tevoorschijn gekomen.

‘Iedereen riep om water, maar tevergeefs. Een kameraad lag op de grond en smeekte schor of iemand zijn geweer voor hem wilde laden.’ Karl Fisser, een van de drie Duitsers die het overleefden

De amateurarcheologen bij de tunnel, waar ze onder meer munitie uit de Eerste Wereldoorlog vonden.

© C. Malinowski

Aan beide zijden afgesloten

Met hulp van waarnemers in een luchtballon hoog boven het slagveld sloten Franse artilleristen met een reeks zeer nauwkeurige schoten de tunnel aan beide zijden af. De Duitse soldaten zaten vast onder de grond en stikten langzaam. Slechts drie overleefden de zes dagen die de Duitsers nodig hadden om een gat voor de soldaten te graven. De rest bleef onder de grond. Tot nu.

Het heeft al tot verontwaardiging geleid dat de Franse noch de Duitse regering geïnteresseerd lijkt in het subsidiëren van een verdere opgraving. Zo krijgen grafrovers vrij spel om de tunnel te plunderen.