Na de nederlaag in China trokken de nationalisten zich terug in Taiwan.

Waarom veroverden de communisten Taiwan niet?

Wat weerhield communistisch China ervan om Taiwan in te nemen na de Chinese Burgeroorlog?

VS beschermen Taiwan

De Amerikaanse marine beschermt Taiwan al sinds 1950 tegen aanvallen van het communistische China.

De VS wilden voorkomen dat het communisme zich door Azië verspreidde door communistische staten te omringen met landen die hun gunstig gezind waren. Toen in 1950 de Koreaoorlog uitbrak, ging Taiwan een belangrijke rol spelen in deze strategie.

Nog datzelfde jaar stuurden de VS militaire steun naar de Chinese nationalisten die van het vasteland naar Taiwan waren gevlucht. Sindsdien heeft de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in de regio het eiland beschermd.

Bekijk ook ...