Bridgeman Images
Soldaten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Onderzoekers: Vier mysterieuze soldaten vochten voor Confederatie in Amerikaanse Burgeroorlog

Vorig jaar vonden archeologen de skeletten van vier soldaten in ongemarkeerde graven. Na uitgebreid onderzoek hebben ze onlangs ontdekt aan welke kant de overledenen stonden in de Slag bij Williamsburg in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Toen archeologen vorig jaar vier ongemarkeerde graven vonden in Williamsburg in de Amerikaanse staat Virginia, riep dat meer vragen op dan antwoorden.

Ze waren het er al snel over eens dat de skeletten afkomstig moesten zijn van soldaten uit de Slag bij Williamsburg tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

Maar meer informatie gaven de vondsten niet prijs.

‘Helaas waren er geen uniformen of andere voorwerpen die konden verraden of ze voor de Confederatie of de Unie vochten,’ zegt Jack Gary tegen de Washington Post.

Hij is hoofd archeologie bij de Colonial Williamsburg Foundation, die de opgraving en het nieuwe onderzoek liet uitvoeren.

Maar nu zijn onderzoekers erin geslaagd om een stap dichter bij de identificatie van de onbekende slachtoffers te komen.

Door kerkregisters en andere officiële documenten in Williamsburg door te spitten, hebben ze vastgesteld dat de vier soldaten aan de kant van de Confederatie (de Zuidelijke Staten) vochten.

Vergeten soldaten kregen geen nieuwe begrafenis

De onderzoekers haalden informatie uit drie bronnen: de aantekeningen van de toenmalige begrafenisondernemer van de stad, ooggetuigenverslagen van massagraven en de registers van een kerk die na de slag dienstdeed als veldhospitaal.

Gouden dollarmunten en aarde

Een van de ongeïdentificeerde soldaten had twee gouden munten van 1 dollar meegekregen in het graf, wat heel bijzonder is. Hij had ze waarschijnlijk verstopt in zijn uniform, anders waren ze wel in beslag genomen.

© The Colonial Williamsburg Foundation

Een van de ooggetuigen was de weduwe Isabella Thompson Sully, die in een brief beschreef hoe dode Zuidelijke soldaten naar grote gemeenschappelijke graven tussen de kerk en het munitiedepot werden gedragen, waar de vier onbekende soldaten werden gevonden.

Later keerde de rijke weduwe terug en bekostigde ze een fatsoenlijke begrafenis voor de Zuidelijke soldaten.

‘We zijn ervan overtuigd dat de mensen die de slachtoffers uit de massagraven haalden, deze kleinere graven over het hoofd zagen,’ zegt Jack Gary tegen de Virginia Gazette.

De onderzoekers proberen nu de namen te achterhalen van de vier onbekende soldaten, en ze hebben het aantal mogelijk identiteiten inmiddels teruggebracht tot 22.

Onbekende soldaat begraven met zeldzame gouden munten

Hoewel de graven niet veel vertellen over het leven van de soldaten, is het duidelijk dat ze op een wrede manier aan hun eind zijn gekomen tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog.

Een van hen had een kogel in zijn ruggengraat, en een andere van de vier gesneuvelden had twee gouden dollars bij zich – een zeer zeldzame vondst in een soldatengraf.

Volgens Jack Gary was het goud waarschijnlijk in het uniform van de soldaat genaaid om het voor de vijand te verbergen.

De Slag bij Williamsburg werd uitgevochten op 5 mei 1862, toen zo’n 40.000 soldaten van de Unie de achterhoede van de Confederatie aanvielen, die op de aftocht was na de nederlaag bij Yorktown.

Ongeveer 3800 soldaten sneuvelden in de slag, die eindigde zonder duidelijke winnaar, maar de Zuidelijke troepen wel in staat stelde hun terugtocht naar Richmond, Virginia voort te zetten.