Wie deelden de werelddelen in?

Wanneer gingen we de wereld in continenten verdelen?

In de middeleeuwen namen Europeanen de oude Griekse driedeling van de wereld over in hun kaarten.

Veel huidige werelddelen kregen hun naam van de oude Grieken. Die verdeelden de wereld in Europa en Azië aan weerszijden van de Egeïsche Zee. De Bosporus vormde de grens. Later scheidden de Grieken Afrika van Azië bij de monding van de Nijl in de Middellandse Zee. Maar voor de Grieken hadden deze namen een andere betekenis dan voor ons. Het Griekse wereldbeeld was gebaseerd op de zee, en ‘Europa’, ‘Azië’ en ‘Afrika’ verwezen naar de kusten, en niet naar de landmassa’s zelf. Pas in de middeleeuwen werden de drie werelddelen echt hele continenten.

Amerika gold tot in de 20e eeuw als één werelddeel, toen het in tweeën verdeeld werd. In 1606 ontdekten de Nederlanders Australië, maar het werd pas in de 18e eeuw een apart werelddeel. Antarctica werd in de 20e eeuw een continent.