Columbus komt aan in Amerika

Hoeveel mensen woonden er in Amerika toen Columbus er aankwam?

In 1492 komt Columbus aan in de Nieuwe Wereld, waar al miljoenen mensen leven. De komst van de Europeanen zal voor veruit de meeste inheemse bewoners noodlottig blijken.

In 1492 komt Columbus aan in de Nieuwe Wereld, waar al miljoenen mensen leven. De komst van de Europeanen zal voor veruit de meeste inheemse bewoners noodlottig blijken.

Architect of the Capitol

‘Het is een mythe van de Europeanen, dat ze jungles en grote door mensen onaangeroerde gebieden aantroffen.’

Dat vertelt de Duitse wetenschapper Heiko Prümers, die samen met een groep archeologen in mei 2022 een nieuwe vondst presenteerde: twee tot nu toe onbekende steden onder de dichte begroeiing van de Amazone in Bolivia.

De steden werden gevonden door vanuit een helikopter met lasertechnologie door de jungle te ‘snijden’. Uit de onderzoeken blijkt dat de twee steden zich over een flink gebied uitstrekten en onder meer piramiden, wegen en kanalen voor irrigatie bevatten.

Columbus komt aan in Amerika

Na de komst van de Europeanen werd ongeveer 90 procent van de bevolking van de Nieuwe Wereld uitgemoord.

© Architect of the Capitol

Inheemse bevolking werd onderdrukt en vermoord

In de eeuwen na de komst van Columbus in 1492 werden de oorspronkelijke culturen in de Nieuwe Wereld vernietigd terwijl Europeanen de gebieden veroverden.

1492: Columbus komt aan in Amerika

De Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus zoekt een route naar India, maar stuit toevallig de Nieuwe Wereld. Op 12 oktober 1492 gaat hij aan land van het eiland San Salvador in de Bahama’s. Twee weken later vindt hij Cuba.

Columbus komt aan in Amerika
© Library of Congress

1521: Cortés verovert het rijk van de Azteken

De Spanjaard Hernán Cortés en zijn honderden conquistadores verbinden zich aan lokale stammen, waarna ze de verovering van het Aztekenrijk inluiden. In twee jaar verslaat Cortés de Azteken, die dan over het grootste rijk in Amerika regeren.

Hernán Cortés
© Museo del Prado

1533: Pizarro verslaat de Inca’s

Met een kleiner leger valt de conquistador-generaal Francisco Pizarro het machtige Incarijk aan. Pizarro neemt hun koning Atahualpa gevangen en vraagt bergen losgeld, maar hij laat de koning alsnog doden en grijpt zelf de macht.

Pizarro
© USCapitol

1697: Het laatste bastion van de Maya’s valt

Het laatste bastion van de Maya's, de stad Nojpetén in het huidige Guatemala, wordt bezet door de Baskische conquistador Martín de Ursúa en zijn 235 soldaten. Daarmee komt het laatste Mayakoninkrijk in Europese handen.

Mayapiramide
© HJPD

1890: Prairie-indianen worden in reservaten gezet

In de 19e eeuw verdrijft de Amerikaanse regering de prairie-indianen, en er wordt veel gevochten. In 1890 moordt het leger 300 indianen uit bij Wounded Knee. Een paar jaar later worden de meeste indianen in reservaten gezet.

Indianen in oorlog
© American Museum of Western Art

Miljoenen woonden in Amerika

De twee ontdekte steden vormen het laatste bewijs dat Amerika allesbehalve primitief of onbewoond was voordat Columbus in 1492 in de Nieuwe Wereld arriveerde.

In Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika woonden miljoenen mensen, waarvan een groot deel in geavanceerde steden – zelfs naar Europese maatstaven.

Hoe groot de bevolking van de Nieuwe Wereld in 1492 was, is niet zeker. Schattingen variëren van 8 miljoen tot meer dan 100 miljoen. Een plausibele schatting is dat er 60 miljoen mensen in de Nieuwe Wereld woonden toen Columbus en zijn gevolg aankwamen.

Europese ziektes heersten

De omvang van de bevolking kelderde echter in de 16e eeuw toen Europese kolonisten echt begonnen binnen te stromen.

De Europeanen brachten namelijk ziektes mee waar de lokale bewoners niet tegen bestand waren, en al snel werden cholera, mazelen, tyfus en pokken miljoenen inheemse mensen fataal. Alleen al in Mexico daalde het bevolkingsaantal in 50 jaar van 30 naar 3 miljoen.