Gestolen Columbus-brief gaat terug naar Italië

Een zeer zeldzame kopie van de brief van Columbus over de ontdekking van de Nieuwe Wereld werd 30 jaar geleden gestolen uit een museum. Nu is hij opgedoken bij een particuliere verzamelaar in de VS.

Politieagent met boek tegen blauwe achtergrond

De brief wordt teruggestuurd naar de Biblioteca Nazionale Marciana in Venetië, waar hij tentoongesteld zal worden.

© U.S. Immigration and Customs Enforcement

Toen de medewerkers van de Biblioteca Nazionale Marciana in Venetië in 1988 hun brievencollectie doornamen, stonden ze versteld.

Een zeldzame kopie van een brief van Christoffel Columbus aan de Spaanse vorsten, waarin hij zijn ontdekkingen in Amerika bekendmaakte, was verdwenen.

Het bibliotheekpersoneel ging ervan uit dat de kopie uit Columbus’ tijd voor altijd verloren was, maar nu – meer dan 30 jaar later – duikt hij op in de VS.

In een persbericht zei de U.S. Immigration and Customs Enforcement dat de brief was gevonden in de bibliotheek van een privéverzamelaar.

Er zijn geen aanwijzingen dat de privéverzamelaar opzettelijk iets illegaals heeft gedaan – hij heeft juist met de autoriteiten samengewerkt, zodat de brief nu naar Italië kan worden teruggestuurd.

Fouten maken de brief extra waardevol

Toen het nieuws van Columbus’ ontdekking van Amerika zich over Europa verspreidde, had dat hetzelfde effect als de eerste maanlanding.

Iedereen wilde horen over de Nieuwe Wereld en de man die de expeditie had geleid.

Daarom werden er snel allerlei kopieën gemaakt van de brief waarin Columbus zijn ontdekkingen beschreef.

Maar dit exemplaar is bijzonder zeldzaam, omdat het een vroege versie is waarin de drukker per ongeluk de naam van de Spaanse koningin uit de brief heeft weggelaten.

De fout werd snel ontdekt en gecorrigeerd in latere exemplaren van de brief. Daarom wordt de waarde van deze zeldzame brief geschat op meer dan 1 miljoen euro.

Twee mannen plaatsen boek in vitrine

De brief is nu teruggestuurd naar de Biblioteca Nazionale Marciana in Venetië, waar hij tentoongesteld zal worden.

© Biblioteca Nazionale Marciana