Hoe kreeg Brazilië zijn naam?

Brazilië is genoemd naar de plaatselijke brazielboom.

Begin 16e eeuw koloniseerde Portugal het huidige Brazilië. Daar troffen de Portugezen onbekende bomen aan die ze brazielbomen noemden.

Brasil betekent in het Portugees "alsof het gloeit". De naam verwijst naar de rode kleurstof van de boom, die erg gewild was bij Europese textielververs. Omdat de Europeanen hun koloniën gewoonlijk noemden naar de handelswaar in het gebied, kreeg het nieuwe land de naam Brazilië.

Ter vergelijking: de Europese koloniën in Afrika heetten bijvoorbeeld Ivoorkust, Goudkust en Slavenkust.

In de 18e eeuw kapten de Portugezen zo veel brazielbomen dat de soort bijna werd uitgeroeid. De boom wordt nu nog steeds bedreigd, maar de overheid probeert hem te redden.