Columbus zorgde voor kleine ijstijd

Christoffel Columbus’ ontdekking van Amerika in 1492 luidde enkele ingrijpende klimaatveranderingen in, aldus de Amerikaanse biochemicus Richard Nevle van Stanford University.

Columbus bracht naast giften ook ziekten mee.

Ongeveer 90% van de oorspronkelijke bevolking van Amerika bezweek aan ziekten die de Europeanen meebrachten. Hun landbouwgebieden verwilderden en slokten veel CO2 op. Als gevolg daarvan kon de atmosfeer zijn warmte niet in dezelfde mate vasthouden en daalde de temperatuur.

Uit ijskernboringen op de Zuidpool blijkt dat het CO2-gehalte in de atmosfeer in de 16e eeuw daalde, en vervolgens brak in Europa de kleine ijstijd aan.