‘Ark des verbonds was kernwapen’

De vroege beschavingen waren veel geavanceerder dan de wetenschap aanneemt. Dit vindt de journalist Graham Hancock, die onder andere beweert dat de Joden hun vijanden met kernwapens versloegen.

De Ark des Verbonds met de tien geboden van God zaaide volgens het Oude Testament dood en verderf.

Theorie van Graham Hancock
Geboren: 1950
Opleiding: Journalist

De Schot Graham Hancock is een van de sterren aan het firmament van de alternatieve archeologie. Na een carrière als journalist gaf hij in 1992 zijn eerste boek uit met theorieën over het juiste verband der dingen. Hij beweert dat de vroegste beschavingen in het bezit waren van moderne technologie die niet onderdeed voor de onze.

Een voorbeeld was volgens Hancock de Ark des Verbonds, waarin de Israëlieten de tafelen met de tien geboden bewaarden. Deze kist was eigenlijk een kernwapen. Mozes, die de Israëlieten naar het Beloofde Land leidde, zou radioactief materiaal gevonden hebben in een meteoriet en het in de Ark gelegd hebben. Daarna kreeg hij kernenergie onder controle en gebruikte deze als wapen. Met de Ark in de voorhoede van hun leger versloegen de Israëlieten daardoor al hun vijanden.

De 13 boeken van Hancock over de raadsels van de geschiedenis zijn in 27 talen vertaald en er zijn vijf miljoen van verkocht.

Als bewijs voert Hancock onder andere de oudtestamentische beschrijving van de Filistijnen aan, die builen en zweren kregen toen ze de Ark hadden buitgemaakt, en het verhaal van Mirjam, die door melaatsheid werd getroffen na contact met de Ark. Volgens Hancock kwam dit door radioactieve straling uit de Ark.

Hancock vergeet echter uit te leggen waarom Mozes en anderen die nog veel meer contact hadden met de Ark, niet ziek werden. Of waarom de Ark des Verbonds nergens in de Bijbel als wapen wordt omschreven.

Hancock maakt zich er niet druk om dat wetenschappers hem niet serieus nemen. Hij verkocht vijf miljoen boeken.