Explosie in het World Trade Center

De terroristische aanslagen op het World Trade Center waren de aanleiding voor veel samenzweringstheorieën.

© Wikimedia

9/11: de drie bekendste complottheorieën

Er zijn zeer veel complottheorieën over de aanslagen van 11 september 2001 – van hoogst onwaarschijnlijk tot heel waarschijnlijk. Wij bekijken de drie bekendste.

7 juni 2016 door Ida Buhl

Volgens enkele complottheorieën over de terreuraanslagen van 11 september 2001 zitten de Amerikaanse overheid en de CIA achter de aanslagen van 9/11, terwijl andere alleen maar beweren dat de Amerikaanse autoriteiten op de hoogte waren van de aanslagen, maar niets deden om ze te voorkomen – en er misschien wel voor zorgden dat de aanslagen nog rampzaliger verliepen.

Ook al zijn alle complottheorieën weerlegd, ze blijven rondspoken op internet en krijgen steeds meer nieuwe aanhangers. Hieronder volgen de drie bekendste samenzweringstheorieën – van extreem en gematigd tot waarschijnlijk.

De extreme complottheorie: het is één grote leugen.

Er waren geen vliegtuigen en geen terroristen betrokken bij 9/11 – het was allemaal een leugen, in scène gezet door de Amerikaanse overheid en de CIA. De aanslagen moesten er volgens bepaalde complottheoretici voor zorgen dat George Bush een excuus kreeg om een oorlog in het Midden-Oosten te beginnen om daarmee de Amerikaanse toegang tot olie veilig te stellen.

Volgens de aanhangers van deze theorie werden de torens van het WTC en het Pentagon beschoten met raketten die door middel van hologrammen waren gecamoufleerd als vliegtuigen. In de torens waren van tevoren enorme hoeveelheden springstof geplaatst, waardoor ze gegarandeerd zouden instorten. De reden dat ook gebouw 7 van het World Trade Center werd opgeblazen, was dat hier het geheime hoofdkwartier van deze CIA-missie gevestigd was, waarvandaan de CIA goed in de gaten kon houden of alles op de dag zelf volgens plan verliep.

Gebouw 7 werd dus opgeblazen om het bewijs te vernietigen. Ook het neergestorte vliegtuig in Pennsylvania was volgens de complottheoretici in scène gezet, de telefoongesprekken van de passagiers aan boord van de gekaapte toestellen waren vervalst en alle betrokkenen waren in dienst van de CIA.

Argumenten en tegenargumenten: deze complottheorie is o.a. gebaseerd op het argument dat de torens nooit zo 'netjes' zouden zijn ingestort als er geen sprake was geweest van een gecontroleerde explosie met dynamiet.

De complotdenkers beweren ook dat de telefoongesprekken die de passagiers van de gekaapte toestellen zouden hebben gevoerd op dat moment helemaal niet mogelijk waren, omdat mobiele telefoons niet werkten – en nog steeds niet werken – aan boord van een vliegtuig. Een deel van deze theorieën is echter weerlegd.

Zo hebben een aantal ingenieurs en andere experts aangetoond dat een grootscheepse ontwrichting van de constructie van de torens ervoor kan zorgen dat ze zijn ingestort zoals is gebeurd, en dat de meeste telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen niet met mobiele telefoons zijn gevoerd, maar met de satelliettelefoons aan boord van de vliegtuigen. Slechts twee van de gesprekken werden gevoerd met een mobiele telefoon, op momenten dat de toestellen erg laag vlogen.

LEES MEER: 9/11: De aanslagen die de wereld veranderden

De gematigde complottheorie: de Amerikaanse overheid wist dat de aanslagen zouden plaatsvinden.

De Amerikaanse regering kende de terreurplannen voor 11 september, maar deed niets om de aanslagen te verijdelen. In plaats daarvan plaatste de Amerikaanse regering dynamiet in de twee torens en in het derde gebouw, gebouw 7, van het World Trade Center. Dit dynamiet moest ervoor zorgen dat de terreuraanslagen zo vernietigend zouden zijn dat Bush gegarandeerd steun zou krijgen voor zijn oorlog in het Midden-Oosten.

Argumenten en tegenargumenten: deze complottheorie was erg populair onder de Amerikaanse bevolking, en zes jaar na de aanslagen van 9/11 toonde een opiniepeiling aan dat 42 procent van de Amerikanen in een variant van deze theorie geloofde.

Onder intellectuelen wordt deze theorie inmiddels van de hand gewezen, ook door mensen die normaal gesproken erg kritisch zijn ten opzichte van de Amerikaanse overheid. Zo zegt de linkse Amerikaanse filosoof Noam Chomsky, die bepaald geen hoge pet op heeft van Bush en de VS, dat de Bush-regering zoiets nooit zou durven en dat de waarheid achter zo'n plan vrijwel zeker aan het licht zou zijn gekomen.

De waarschijnlijke complottheorie: de regering gebruikte de aanslagen voor haar eigen belangen.

De Amerikaanse regering had niets te maken met de planning of uitvoering van de aanslagen van 11 september, maar gebruikte de aanslagen als excuus om een oorlog te beginnen in Afghanistan, Irak en andere landen in het Midden-Oosten, o.a. vanwege oliebelangen.

Argumenten en tegenargumenten: in minder dan een maand na de aanslagen van 9/11 viel de VS Afghanistan binnen. Het is heel onwaarschijnlijk dat zo'n grote militaire operatie binnen zo'n korte tijd gepland kan worden, wat suggereert dat de invasie van Afghanistan van tevoren gepland was – al voordat de aanslagen werden gepleegd. Deze samenzweringstheorie is niet ontkracht.  

Bekijk ook ...