Doodstraf door de jaren heen

Miljoenen mensen zijn in de loop van de eeuwen ter dood veroordeeld.

Van de oudheid tot de middeleeuwen werd de doodstraf vaak en plein public voltrokken, en meestal martelde de beul de veroordeelde eerst om anderen op het rechte pad te houden. In de 19e eeuw kwamen er minder wrede executiemethoden als de guillotine en de elektrische stoel. In de VS, Azië en het Midden-Oosten bestaat de doodstraf nog steeds. Misdadigers worden bijvoorbeeld in het achterhoofd geschoten, vergast of krijgen een dodelijke injectie.

Romeinen metselden priesteressen in

† Rome, ca. 600 v.Chr.-400 n.Chr.
Als een Vestaalse maagd – een priesteres die het eeuwige vuur in de tempel van Vesta brandend hield – geen maagd meer bleek, werd ze ingemetseld met wat water en brood. Als het water op was, raakte ze snel uitgedroogd, en na ongeveer een week kwam ze om van de dorst. Vestaalse maagden hebben 1000 jaar bestaan, maar er zijn maar tien gevallen bekend van vrouwen die dit lot ondergingen.

Ketters brandden urenlang

In de 17e eeuw werden vooral verdachten van hekserij verbrand.

† Europa, 1184-1732

In 1184 besloot de katholieke kerk dat ketters op de brandstapel moesten. Velen zijn door de vlammen verteerd, vooral in Noord-Europa in de 17e eeuw. Als meerdere mensen tegelijk verbrand werden, stikten ze vaak in de rook. Maar op een kleine brandstapel stierven de ketters een pijnlijke dood. Het vuur begon bij het vlees op de benen, en verbrandde daarna langzaam de rest van het lichaam. Vaak trad de dood pas na een paar uur in.

Olifant was de beul in India

De olifant kon ook lichaamsdelen afrukken.

† Azië, vooral India, oudheid-ca. 1900

In India werden olifanten ingezet om misdadigers en krijgsgevangenen dood te trappen. De berijder van de olifant kon een slachtoffer een langzame dood besparen door het dier op diens hoofd te laten staan. Anders werden de lichaamsdelen een voor een vertrapt.

De zelfmoord van samoerai

† Japan, 1180-1945

In de Japanse samoeraicultuur werd verwacht dat krijgers zelfmoord zouden plegen om schande te voorkomen: de seppuku. Hierbij stak een samoerai een kort zwaard in zijn eigen buik en trok het naar rechts. Zo was zijn eer gered, en daarom koos een krijger vaak zelf voor deze dood.

Spanje bedacht de garrotte

Spanje bracht de garrotte naar de Filipijnen.

† Spanje, ca. 1200-1974

De garrotte was een wurgpaal, waarbij de veroordeelde in een stoel werd vastgebonden. Hij kreeg een lus of ijzeren ring om zijn hals, die werd aangespannen tot het slachtoffer gestikt was. De Spanjaarden namen de garrotte mee naar hun koloniën, wat de Incakoning Atahualpa aan den lijve ondervond. In de Filipijnen hielden de VS de executiemethode in stand.

Verraders werden gevierendeeld

Een Franse koningsmoordenaar werd in 1610 gevierendeeld.

† Frankrijk en Engeland, 1283-1782

De Fransen hadden een bijzondere straf voor plegers van hoogverraad of aanslagen op de koning en zijn raadgevers. De veroordeelde werd levend door vier paarden uit elkaar getrokken. Zijn armen en benen werden aan de paarden vastgebonden, en de ruiters spoorden de paarden aan om zo hard mogelijk te trekken, waardoor de spieren van het slachtoffer losgerukt werden van de botten. Soms hielp de beul een handje door in de ledematen te snijden.

Vierendelen werd voor het eerst toegepast in 1283 in Engeland, op de zelfbenoemde prins van Wales, Dafydd ap Gruffydd. Maar hij werd wel eerst opgehangen.

Moordmachine van het volk

Ook ex-koningin Marie Antoinette werd onthoofd.

† Frankrijk, 1792-1977

Na de Franse Revolutie in 1789 stapelden de vonnissen zich op. Een nieuwe machine, de guillotine, moest uitkomst brengen. De ter dood veroordeelde werd onthoofd door een scherp mes dat snel omlaag viel. Het apparaat bleek efficiënt, en één guillotine doodde ooit 54 mensen in een half uur. In 1977 maakte de guillotine zijn laatste slachtoffer.

Elektrische stoel werd als humaan gezien

† VS, 1890-heden

In 1889 noemde een commissie uit de staat New York de elektrische stoel de humane executiemethode van de toekomst. Het jaar daarna werd de moordenaar William Kemmler het eerste slachtoffer van de stoel. Eerst joeg de beul 1000 volt door Kemmlers lijf, maar hij haalde nog adem. Toen werd de spanning verhoogd tot 2000 volt, en Kemmler stierf. Het lichaam rook verbrand, en volgens de pers was de nieuwe methode erger dan ophanging, waar de elektrische stoel juist een einde aan moest maken. Toch wordt de stoel nog steeds gebruikt in de VS.

De veroordeelde werd van top tot teen onder stroom gezet.