Bildagentur-online/Getty Images

Beledigde ridder nam wraak

De ridder Kunz von Kauffungen zette in de 15e eeuw alles op het spel toen hij ten strijde trok voor de Saksische keurvorst Frederik II. Toen de vorst die trouw niet beloonde, bedacht de ridder een gruwelijk plan.

In de nacht van 7 op 8 juli 1455 is alles rustig op het kasteel Altenburg in Duitsland. De twee prinsen, de 14-jarige Ernst en Albrecht van 12, slapen vredig in hun kamer.

Het kasteel, dat toebehoort aan de vader van de prinsen, keurvorst Frederik II van Saksen, staat op een rots buiten de stad Altenburg en is met zijn dikke muren een van de best beveiligde vestingen van het land.

Maar de rust wordt verstoord. In het holst van de nacht sluipt een groep mannen het kasteel binnen. Zware voetstappen op de stenen vloeren schallen door de gangen. Bij de kamer van de prinsen houden ze halt.

De veilige kinderwereld van de twee jongens zal spoedig in een hel veranderen.

In de kinderkamer overrompelden de misdadigers de prinsen. Ze sleuren hen naar buiten en ontvoerden hen.

Veiligheid was een schaars goed in het 15e-eeuwse Duitsland. Oorlogen waren aan de orde van de dag, en de keurvorst liet zich niet onbetuigd.

In de Saksische Broederoorlog vochten hij en zijn broer Wilhelm vier jaar lang om het grondgebied van de familie. Er werd vrede gesloten, maar de keurvorst hield er een aartsvijand aan over.

De ridder Kunz von Kauffungen had trouw gevochten voor Frederik, maar toen hij gevangengenomen werd, weigerde de keurvorst het losgeld van 4000 gulden te betalen of de ridder te compenseren voor het verlies van grond.

Kunz von Kauffungen, die nu aan de rand van de afgrond stond, klaagde de keurvorst aan, maar kreeg geen gelijk. In 14555, vier jaar na de oorlog, beraamde hij daarom een plan: hij wilde de zonen van de keurvorst ontvoeren. Pas als Frederik hem betaalde, zou hij hen vrijlaten.

© Bildagentur-online/Getty Images

Prinsen ontvoerd uit kinderkamer

Keukenknecht helpt

Alles was zorgvuldig gepland toen Kunz von Kauffungen in de nacht van 8 juli met zijn handlangers, de ridders Wilhelm von Mosen en Wilhelm von Schönfels, en 30 ruiters naar het kasteel trok.

Dankzij connecties aan het hof wist de ridder dat de keurvorst niet thuis was, en binnen wachtte Hans Schwalbe, een keukenknecht die Von Kauffungen een baan bezorgd had op het kasteel.

Hans Schwalbe opende de poort en liet de ridder en zijn handlangers binnen.

Op 13 juli 1455 werd de ridder ter dood veroordeeld. De volgende dag werd hij onthoofd op het plein.

In de kinderkamer overrompelden de misdadigers de prinsen. Ze sleurden hen naar buiten en voerden hen te paard af.

Zodra de hovelingen hadden ontdekt wat er was gebeurd, luidden ze de klokken om hulptroepen op te trommelen. Boeren, kolenbranders, monniken en anderen gingen achter de ontvoerders aan.

Om de achtervolgers af te schudden, deelden de ontvoerders zich op. Terwijl de twee handlangers met prins Ernst naar Hartenstein reden, ging Kunz von Kauffungen met Albrecht op weg naar Bohemen, waar de keurvorst niets te vertellen had.

Maar zo ver kwam hij niet. Bij een klooster in het Ertsgebergte op de grens met Bohemen kreeg een kolenbrander hem te pakken. De mannen van de keurvorst namen de ridder gevangen en brachten Albrecht in veiligheid.

Zware straf

Intussen schuilden de handlangers met Ernst in een verlaten mijnschacht bij Hartenstein, later Prinzenhöhle (prinsengrot) genoemd.

Kunz von Kauffungen werd naar verluidt vastgehouden in de toren van het Grünhain-klooster nadat een kolenbrander hem in de buurt had opgepakt.

© Devilsanddust

Toen ze drie dagen later hoorden dat Von Kauffungen gepakt was, wendden de ridders zich tot de burchtheer van Hartenstein. Hij gaf hun een vrijgeleide uit Saksen in ruil voor informatie en de vrijlating van Ernst.

Kunz von Kauffungen kwam er niet zo makkelijk vanaf. Op 13 juli 1455 werd hij ter dood veroordeeld. De volgende dag werd hij onthoofd op het marktplein van Freiberg. Zijn familie werd verdreven en zijn bezittingen werden vernield.

De keurvorst dankte God dat het goed was afgelopen. En de redding van zijn zoons zou verstrekkende gevolgen krijgen: de prinsen stichtten de geslachten waar veel Europese vorsten vandaag de dag van afstammen, onder wie Elizabeth II van Engeland.