Wie was de eerste roker van Europa?

Rodrigo de Jerez uit Spanje was de eerste Europeaan die tabak rookte.

De Spaanse Inquisitie pakte Rodrigo de Jerez op nadat hij in het openbaar gerookt had.

In 1492 bereikte hij met het schip van Columbus Amerika en net als de andere bemanningsleden kreeg hij tabaksbladeren aangeboden van de indianen. De anderen gooiden de in hun ogen nutteloze bladeren weg, maar Rodrigo bewaarde ze en begon ze te roken: hij rolde de tabak op in maïs- of palmbladeren, die hij dan aanstak. Vervolgens kon hij de rook uit het andere uiteinde ‘drinken’.

Terug in Spanje boezemde de nieuwe gewoonte van Rodrigo zijn buren angst in, en de Inquisitie pakte hem op. Alleen de duivel kon immers rook uitblazen, zo luidde het argument, en hij werd opgesloten.

Zeven jaar zat Rodrigo in het gevang, maar toen hij werd vrijgelaten, was de tabak aangeslagen in Europa. Artsen prezen de heilzame werking van de plant, en de Fransman Jean Nicot de Villemain dacht zelfs dat tabak alle mogelijke ziekten kon genezen.