Historic Collection/Imageselect

Wie bracht de eerste jury bijeen?

Als een Engelse koning in de middeleeuwen besluit de jury in de rechtspraak op te nemen, verspreidt deze manier om geschillen te beslechten zich over heel Europa.

Rond 500 v.Chr. werd het lot van Atheense misdadigers bepaald door 12 burgers.

Zij moesten het vonnis vellen en een straf opleggen.

In de islamitische wereld werd in de 9e eeuw de lafif ingevoerd.

12 mannen die getuige van een vermeende misdaad waren geweest of er iets van wisten, werden opgeroepen om te getuigen en te bepalen of de verdachte schuldig was.

Hendrik II voert juryrechtspraak in

In 1166 voerde de Engelse koning Hendrik II de juryrechtspraak bij wet in.

In de decennia daarvoor was Engeland geplaagd door een burgeroorlog en een machtsstrijd tussen kerk en koning.

De Engelse koning Hendrik II liet 12 ridders rechtspreken.

© National Portrait Gallery

Om een eind te maken aan de chaos en de vele conflicten over grond waar de burgeroorlog en de kruistochten toe hadden geleid, introduceerde de koning de jury.

Die bestond uit 12 ridders uit een bepaalde streek, die zaken voor een reizende, door de koning aangewezen rechter brachten.

De jury assisteerde hem bij het vellen van het vonnis.

Het rechtsstelsel van koning Hendrik breidde zich in de middeleeuwen over heel Europa uit en werd een belangrijk onderdeel van de moderne rechtspraak.