Safari
Koning Lodewijk XIX

Welk staatshoofd zat het kortst?

In 1830 dreigen Parijse rebellen het koninklijk paleis te bestormen. Karel X doet troonsafstand en benoemt zijn zoon tot opvolger. Maar die is niet van plan om langer dan noodzakelijk koning te zijn.

Slechts 20 minuten – zo kort regeerde Lodewijk XIX toen hij op 2 augustus 1830 de troon van zijn vader Karel X overnam.

Het Franse koningshuis was eerder omvergeworpen tijdens de Franse Revolutie: in 1793 was koning Lodewijk XVI onthoofd. Na de val van Napoleon herstelden verwanten van Lodewijk echter de monarchie, en in 1824 werd Karel X gekroond.

De regeringstijd van de nieuwe vorst stond in het teken van ernstige conflicten tussen het koninklijk huis en de verzwakte republikeinen, die van de koning af wilden. In 1830 zag Karel X kans om er een aantal wetten door te drukken die de persvrijheid beperkten en een deel van het parlement, dat tegen hem was, ontbonden.

Koning Lodewijk XIX

Lodewijk XIX zat pas 20 minuten op de troon toen hij er weer afstand van deed.

© Safari

Echtgenote wilde koningin zijn

Maar hiermee ontketende hij een opstand: inwoners van Parijs wierpen barricaden op en vielen het leger aan. Eind juli 1830 hadden de burgers de macht in Parijs overgenomen en dreigden ze het paleis van de koning te bestormen.

Karel X zag zich genoodzaakt troonsafstand te doen en overhandigde de kroon aan zijn zoon Lodewijk XIX. Maar na nog geen 20 minuten verklaarde ook Lodewijk dat hij geen koning wilde zijn.

Naar verluidt had Lodewijk die 20 minuten besteed aan het luisteren naar zijn vrouw, die hem smeekte geen troonsafstand te doen.