Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Wat waren het Eerste en Tweede Rijk?

Nazi-Duitsland heet ook wel Derde Rijk, maar wat waren het Eerste en Tweede Rijk?

De namen Eerste, Tweede en Derde Rijk werden bedacht door de cultuurhistoricus Arthur Moeller van den Bruck.

In zijn boek Das Dritte Reich uit 1923 beschijft hij drie Duitse tijdperken.

Het eerste begon toen het Heilige Roomse Rijk in 962 ontstond en eindigde in 1806 toen het rijk uiteenviel.

Het 1e Rijk ontstond in 962, toen de paus Otto I tot keizer van het Heilige Roomse Rijk kroonde.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Moeller liet het Tweede Rijk in 1871 beginnen, toen de Duitse staten onder Pruisen verenigd werden.

Het ging ten onder met de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog in 1918.

Het Derde Rijk zou volgens Moeller ontstaan als de Weimarrepubliek van het interbellum in zou storten.

Deze voorspelling leek uit te komen toen de nazi’s in 1933 de macht overnamen.

Het 2e Rijk was de eenwording van Duitsland in 1871, toen de Pruisische koning de keizer werd.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Maar Hitler moest niets van deze naam hebben, en verbood in de zomer van 1939 de Duitse pers om Duitsland te omschrijven als het Derde Rijk.