Bridgeman/Getty images
De klepperman in Londen lette op de burgers

Wat deed de klepperman?

Vroeger moesten mensen allerlei taken uitvoeren die nu niet meer nodig zijn. Vanaf eind 18e eeuw droegen klepperlieden in Londen een lange, blauwe jas.

Een politiemacht zoals we die nu kennen, ontstond pas in de 19e eeuw. Daarvoor hielden klepperlieden in de stad de boel in de gaten als de poorten dicht waren en de burgers sliepen.

In de middeleeuwen werden de taken van de klepperman om beurten gedaan door burgers die overdag ook een baan hadden.

Pas in de 17e eeuw werd klepperman een volwaardig beroep.

De klepperman moest onder andere waarschuwen voor brand, inbraak voorkomen, de orde handhaven en dronkenlappen opsluiten. In de winter zorgde hij er ook voor dat de waterpomp niet dichtvroor.

Middeleeuwse politie

Vanaf eind 18e eeuw droegen klepperlieden in Londen een lange, blauwe jas.

Lampen lyser for natvægteren
© Shutterstock

De lamp verlichtte de weg als de klepperman zijn ronde deed. Tot eind 17e eeuw was dit in veel steden de enige straatverlichting.

Vægteren er en gammel vagtmand
© Bridgeman/Getty images

De klepperman riep elk uur duidelijk hoe laat het was. Zo wisten de burgers ook meteen dat hij zijn plicht deed.

Skralde blev brugt som alarmklokke
© Bridgeman/Getty images

De klepper of bel werd gebruikt om alarm te slaan bij brand. Veel huizen hadden een uiterst brandbaar rieten dak.

Morgenstjerne med pigge
© Bridgeman/Getty images

Een wapen dwong respect af bij dronkaards en dieven. Daarnaast was het een symbool van de autoriteit van de klepperman, zoals nu de politiepenning. In sommige landen had de klepperman een stok, in andere een hellebaard of, zoals hiernaast afgebeeld, een morgenster.