Wat betekent kielhalen?

keelhauled

Een van de zwaarste en wreedste straffen voor zeelui was kielhalen. De veroordeelde kreeg een touw om zijn middel en werd een of meer keren onder het schip door gehaald. In het gunstigste geval kwam hij er met ernstige snijwonden van af, maar meestal overleefde hij het niet.

Soms werd kielhalen gecombineerd met een sprong van de ra boven in de mast. Dan werd de arme zeeman van circa 20 meter hoogte in het water geduwd en onder het schip door getrokken.
De straf werd opgelegd voor in slaap vallen tijdens de wacht of voor het stelen van proviand - en in sommige landen ook voor godslastering.

Verreweg de meeste Europese zeevaartnaties pasten het kielhalen tot in de 19e eeuw toe.