Wanneer werden drugs illegaal?

De mens gebruikt al heel lang roesmiddelen. Waren deze altijd verboden?

In 1961 werd in de VN de Single Convention on Narcotic Drugs (het verdrag inzake verdovende middelen) aangenomen, waarop alle nationale regels gebaseerd zijn.

Hierin werden verdovende middelen verboden, behalve voor medicinaal gebruik. In 1931 had de voorloper van de VN, de Volkerenbond, al een wereldwijd verbod op opium en coca ingesteld, en op de stoffen morfine, heroïne en cocaïne.

In de tussenliggende 30 jaar hadden handige wetenschappers allerlei kunstmatige, morfine-achtige stoffen ontwikkeld, die nu in de ban gingen.

In diezelfde 30 jaar waren steeds meer regeringen drugs als een bedreiging gaan zien, en waren al veel beperkingen ingevoerd – in sommige landen meer dan elders.