Waarom zeggen we derde wereld?

Waar komt het begrip ‘de derde wereld’ vandaan en wat betekent het?

‘Derde wereld’ ontstond als politieke term in de Koude Oorlog, maar er werden later ontwikkelingslanden mee aangeduid.

De term kwam in de Koude Oorlog op en had betrekking op landen die niet tot het democratische Westen of het communistische Oostblok behoorden.

Het werd voor het eerst gebruikt door de Franse historicus Alfred Sauvy in de krant L’Observateur van 14 augustus 1952. Hij beschreef de eerste en de tweede wereld als het Westen en het Oostblok aan weerszijden van het IJzeren Gordijn. De derde wereld bestond uit staten in Latijns-Amerika, Afrika en Zuid-Azië.

Tegenwoordig slaat de term op ontwikkelingslanden – niet-geïndustrialiseerde, arme landen.