Shutterstock
Pistool

Waarom mogen Amerikanen wapens dragen?

Toen de Founding Fathers de grondwet opstelden, namen ze het niet zo nauw met de grammatica. Daarom ruziën de Amerikanen al 200 jaar over de uitleg van de passage over wapens.

Volgens velen is het recht om wapens te bezitten en te dragen verankerd in de Amerikaanse grondwet.

De grondwet van de Verenigde Staten werd in 1787 opgesteld, en vier jaar later werd er een aantal bepalingen aan toegevoegd, de zogeheten Bill of Rights. Eén van de paragrafen bestaat uit deze krukkige zin:

‘Een goed gereguleerde militie, nodig zijnde voor de veiligheid van een vrije staat, het recht van het volk om wapens te dragen mag niet worden beperkt.’

Veel Amerikanen lezen hierin dat de grondwet hun het recht geeft om wapens te dragen, op dezelfde manier als de vrijheid van meningsuiting en godsdienst gegarandeerd zijn.

Anderen zijn echter van mening dat het woord ‘volk’ hier naar de genoemde militie verwijst, en dat er geen gewone burgers mee bedoeld worden.

Pistool

Al meer dan 200 jaar discussiëren de Amerikanen over de vraag of particulieren wapens mogen dragen.

© Shutterstock

18-jarige vrijgesproken van moord

Al eeuwenlang ruziën politici, juristen, filosofen, taalkundigen en historici over de uitleg van het omstreden zinnetje. Daarom is het vaak een kwestie van politiek en ideologie aan welke kant iemand staat in het debat over de Amerikaanse wapenwetten.

Ook rechters hebben zich in de loop der jaren gewaagd aan een interpretatie van de grondwet. Zo bepaalde het District of Columbia in 1975 dat alleen het leger wapens mocht dragen, maar in 2008 verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof die wet in strijd met de grondwet.

De discussie over wapens laaide weer op in november 2021, toen de 18-jarige Kyle Rittenhouse werd vrijgesproken. Hij had met een geweer twee mensen doodgeschoten tijdens ongeregeldheden in de plaats Kenosha.

LEES OOK: Schoolshootings – Geschiedenis herhaalt zich in sneltreinvaart