Quiz: de Zonnekoning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Op welke manier paste het enorme Paleis van Versailles in de machtspolitiek van de Zonnekoning?

De machtspositie van de koning kwam af en toe wel degelijk in het geding, bijvoorbeeld tijdens La Fronde (1648-1653). Wat gebeurde er toen?

Onder Lodewijk XIV werd Frankrijk een Europese grootmacht, werden de koloniën sterk uitgebreid en werden de zogeheten Gallicaanse Artikelen (1682) opgesteld. Wat hielden die in?

In welke aardrijkskundige naam leeft de Zonnekoning nog voort?

Wie was Giulio Raimondo Mazzarino, beter bekend als Jules Mazarin?

In zijn jonge jaren hield Lodewijk XIV zich bezig met een kunstvorm, waaraan hij wellicht de bijnaam Zonnekoning ontleende. Welke kunstvorm?

Bekijk ook ...