Wiki Media
Maria Stuart geheimtaal

Amateurs kraken geheimtaal koningin

Maria Stuart zat 19 jaar gevangen, maar ze oefende nog steeds invloed uit, zo blijkt uit haar geheimtaal. 450 jaar later hebben drie amateurcodekrakers de brieven van de koningin ontcijferd.

Belangwekkende geschiedkundige ontdekkingen worden niet altijd door historici en archeologen gedaan. Dat hebben drie amateurcodekrakers uit Israël, Duitsland en Japan maar weer eens laten zien. Zij wisten 55 brieven van de Schotse koningin Maria Stuart te ontcijferen en publiceerden de resultaten in een artikel.

De koningin schreef de brieven in geheimtaal tijdens haar gevangenschap in Engeland. Als achterkleinkind van Hendrik VII was haar claim op de Engelse troon sterker dan die van Elizabeth I. Maar Stuart verloor de machtsstrijd van haar, en ze zat 19 jaar vast in verschillende kastelen, tot haar executie in 1587.

Maria Stuart geheimtaal

De codekrakers maakten deze sleutel voor de brieven openbaar.

© George Lasry

Hopelijk nemen historici het over

De geheimtaal bestaat uit 57 tekens, die op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden tot letters en woorden. Maria gebruikte de code om te communiceren met bondgenoten binnen en buiten Engeland, en uit de vrijgegeven teksten blijkt dat haar invloed groot was en dat ze ervan overtuigd was dat Elizabeth haar wilde doden.

Uit de bewaard gebleven brieven van Elizabeth zelf kunnen we echter afleiden dat ze er meerdere keren van afzag om Maria Stuart ter dood te brengen, en dat vooral haar adviseurs druk op haar uitoefenden om haar rivale om zeep te helpen.

De drie codekrakers hopen dat ze historici op weg hebben geholpen om meer te weten te komen over de strijd om de Engelse troon tusen de twee koninginnen.

‘Omdat er erg veel materiaal is ontcijferd – zo’n 50.000 woorden, een boek vol – hebben we tot nu toe alleen samenvattingen van de brieven gedeeld, en slechts enkele volledige,’ aldus de codekrakers.