Schedels leggen bruut verleden van Londen bloot: geweld loste conflicten op

Archeologen in Engeland deden een lugubere ontdekking: honderden schedels van een kerkhof in Londen getuigen ervan dat jonge mannen in de middeleeuwen conflicten oplosten met grof geweld.

Diverse schedels vertonen duidelijke tekenen van slagen.

© Museum of London

In de middeleeuwen losten jonge Londense mannen conflicten waarschijnlijk op met gevechten en bruut geweld.

Dat blijkt uit een recent archeologisch onderzoek.

De archeologen onderzochten in totaal 399 schedels uit de periode 1050 tot 1550 van zes verschillende begraafplaatsen in de Engelse hoofdstad.

Jonge mannen waren het ergst

Bijna 7 procent van de vele schedels vertoonde tekenen van slagen of andere vormen van geweld. Ook bleek er een duidelijk verband te zijn met het geslacht, de leeftijd en de sociale status van de dode.

Schedels van mannen in de leeftijdscategorie 26-35 jaar van lage komaf waren namelijk duidelijk oververtegenwoordigd bij de groep beschadigde schedels.

‘Dat duidt er mogelijk op dat geweld en gevechten – al dan niet gevoed door dronkenschap – een manier waren om conflicten op te lossen,’ aldus Kathryn Krakowka, archeoloog aan de Oxford University, tegen Newscientist.com.

Gevechten kenden dodelijke afloop

Ze krijgt bijval van de Franse antropoloog Luke Glowacki, die verklaart dat het arme deel van de bevolking problemen vaak buiten de rechtbank oploste, onder andere omdat deze mensen geen geld hadden om een advocaat in de arm te nemen.

Het veelvuldige geweld bleef niet zonder gevolgen: in 25 procent van de gevallen zijn de slagen kort voor de dood toegebracht. Dat betekent volgens de onderzoekers dat de gevechten niet zelden tot de dood leidden.