Tsunami trof Genève

Bisschop Gregorius van Tours beschreef de vloedgolf die Genève in 563 trof.

Experts denken een 1450 jaar oud raadsel te hebben opgelost na onderzoek van de bodem van het Meer van Genève. Volgens de middeleeuwse bisschop Gregorius van Tours kwamen in 563 veel inwoners van Genève om bij een vloedgolf.

Men vermoedde dat de vloedgolf optrad toen een deel van een berg in de Rhône viel, vijf kilometer van het meer. De aardwetenschapper Katrina Kremer van de universiteit van Genève zegt nu het bewijs te hebben gevonden. Ze onderzocht het diepste deel van het meer met radargolven, en op de bodem zag ze een opeenhoping van aarde van 10 kilometer lang. Uit een koolstof 14-datering bleek dat deze waarschijnlijk rond 563 is ontstaan.

Katrina Kremer denkt dat door de aardverschuiving de hellingen van de nabijgelegen riviermonding in het meer stortten. Zo ontstond een enorme vloedgolf, die volgens Kremer zo’n acht meter
hoog was toen hij Genève 70 minuten later trof.