Quiz: Epidemieën

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wat was een van de gevolgen van de Pest van Justinianus, die in 541 en 542 de bevolking van het Byzantijnse Rijk halveerde?

Hoe kwam de Zwarte Dood, die van 1346 tot 1350 in Europa huishield, aan zijn naam?

Wat deed de pokkenuitbraak van 1633 en 1634 in New England met de oorspronkelijke bevolking?

Welke rol speelde de tyfus tijdens de terugtrekking van Napoleon uit Rusland in 1812?

Wat zou een van de oorzaken zijn geweest van de snelle verspreiding van de Spaanse Griep, waaraan in 1918 3 à 4 procent van de wereldbevolking bezweek?

Wat is het vroegst bekende voorkomen van de besmettelijke longziekte tuberculose?

Bekijk ook ...