Charles Hamilton Smith - Samuel Rush Meyrick/Public Domain, Historic England
Vrouwelijke krijger met speer en zwaard

Raadsel opgelost: Graf bevatte vrouwelijke krijger uit ijzertijd

In een graf in Groot-Brittannië zijn zowel sieraden als wapens gevonden. En nu toont een nieuwe DNA-analyse aan dat de begraven persoon een vrouw was, waardoor historici hun beeld van de geslachtsrollen in het Engeland van de ijzertijd moeten bijstellen.

Toen Engelse archeologen in 1999 een graf blootlegden op het eiland Bryher ten westen van Cornwall, vonden ze de overblijfselen van een zwaard en een schild, wat erop duidt dat er een belangrijke krijger lag.

En nu blijkt uit DNA-tests van de weinige bewaard gebleven bot- en tandfragmenten dat de krijger geen man was, maar een vrouw.

Al vanaf het begin hadden archeologen het vermoeden dat er iets bijzonders was met het graf van deze krijger.

Ze hadden er namelijk ook resten van een spiegeltje en een broche aangetroffen: grafgiften die doorgaans in vrouwengraven liggen.

Tandglazuur gaf de doorslag

Dr. Glendon Parker en zijn team van de University of California kregen het verzoek om DNA-testen uit te voeren op de tandresten:

‘Onze analyses behelsden het onttrekken van sporen van eiwitten uit kleine stukjes bewaard tandglazuur. Hierdoor konden we becijferen dat het individu met 96% waarschijnlijkheid een vrouw was.’

Volgens bioloog dr. Sarah Stark van Historic England verandert de ontdekking de opvatting van traditionele geslachtsrollen in de [ijzertijd] (https://historianet.nl/cultuur/archeologie/ijzertijd-het-geheime-metaal-dat-de-wereld-veranderde) Engeland:

‘Het bewijs duidt erop dat vrouwen vaker deelnamen aan plundertochten en andere vormen van geweld dan we eerder dachten. Dit kan de basis hebben gelegd voor latere leiders als Boudica.’

Zij was koningin van de Keltische Iceni en leidde hun laatste opstand tegen de Romeinen op de Britse Eilanden. Met wel 100.000 krijgers moordde ze drie Romeinse steden uit voordat de Romeinen de overhand kregen en de oorlogskoningin zelfmoord pleegde.

Botfragmenten op witte achtergrond

Er waren nog maar weinig sporen van de begraven persoon in het graf. Daardoor was het moeilijk om genoeg DNA te vinden voor een test, maar uiteindelijk bood een stukje tandglazuur uitkomst.

© Historic England