Wanneer werd Engeland een democratie?

Hoe oud is de Engelse democratie?

Willem III moest vanaf 1688 een gedeeltelijk gekozen parlement gehoorzamen.

Bij de Glorious Revolution van 1688 werd koning Jacobus II van de troon gestoten door zijn schoonzoon, de Hollandse stadhouder Willem III. Deze verwierf de steun van de plaatselijke elite door zich te onderwerpen aan de wetten van het Engelse parlement. De democratie was een feit.

Het Hogerhuis bestond uit edelen die hun zetel geërfd hadden, en de leden van het Lagerhuis werden gekozen. Alleen rijke, protestantse mannen hadden echter stemrecht, dus van een echte democratie naar moderne maatstaven was nog geen sprake.