Quiz: Wrede heersers

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hoe liep het af met Robespierre, die tijdens de Terreur na de Franse Revolutie (1793-1794) zo'n 50.000 mensen liet executeren?

Na de dood van Francisco Franco bleek dat de wrede Spaanse dictator, die van 1939 tot 1972 heerste, ook een zachte kant had. Waar bestond die uit?

Om welke economische reden vaardigde de Belgische koning Leopold in 1891 en 1892 decreten uit waarmee de inwoners van Congo in feite tot slaven gereduceerd werden?

Hoe reageerde Idi Amin, de dictator van Oeganda van 1971 tot 1979, toen Groot-Brittannië de diplomatieke betrekkingen verbrak vanwege zijn wreedheid?

Prins Vlad van Walachije, die in de 15e eeuw graag mensen mocht spietsen op houten palen, vormde de inspiratiebron voor een fictief personage. Welk?

Hoe verklaart de moderne wetenschap dat de Romeinse keizers Caligula en Nero zulke wrede despoten waren?

Bekijk ook ...