Quiz: Winston Churchill

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Tijdens welke oorlog was de jonge Churchill oorlogscorrespondent voor de conservatieve Londense krant The Morning Post?

Welke gewoonte hield Churchill over aan zijn verblijf op Cuba in 1895 samen met de Spaanse troepen (naast zijn voorliefde voor Havana-sigaren)?

Wat deed Churchill tijdens de Blitz, toen de Duitsers Londen een een groot aantal andere Britse steden bombardeerden tussen september 1940 en mei 1941?

Churchill was een begenadigd spreker, maar had naar eigen zeggen last van een 'speech impediment'. Wat was dit spraakgebrek?

Wat was een van de redenen dat Churchill en zijn conservatieve partij de eerste naoorlogse verkiezingen van juli 1945 verloren?

Op 5 mei 1946 hield Churchill een toespraak in de VS, waarin hij een begrip introduceerde om de verhoudingen tussen het Westen en de Sovjet-Unie te beschrijven. Welk begrip?

Bekijk ook ...