Quiz: Lenin

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wat was een van de redenen dat Vladimir Iljitsj Oeljanov, die uit de gegoede burgerij kwam, revolutionair werd?

Wat zijn de Aprilstellingen, die Lenin in 1917, een maand na de revolutie, publiceerde?

Welke Russische stad heette van 1924 tot 1991 Leningrad?

Waarom pleegde Fanny Kaplan op 30 augustus 1918 een aanslag op Lenin?

Wat hield het 'nieuwe economische beleid' in, dat Lenin in 1921 invoerde in plaats van het oorlogscommunisme?

Wat schreef Lenin kort voor zijn dood op 21 januari 1924 over Jozef Stalin in het zogeheten Testament van Lenin?

Bekijk ook ...