Hoe verging het Benjamin Franklin?

Benjamin Franklin was filosoof, wetenschapper en droeg bij aan de onafhankelijkheid van de VS. Maar wat gebeurde er met hem?

In de 18e eeuw was Franklin beroemd om elektriciteitsproeven.

Deze wetenschapper en filosoof had mede de hand in de onafhankelijkheid van de VS.

Zijn laatste project was de afschaffing van de slavernij in zijn land. Na een bezoek aan een zwarte school schreef hij: ‘Ze waren snel van begrip, hadden een goed geheugen en waren even leergierig als blanke kinderen.’

Hij liet zijn twee zwarte bedienden vrij en zette zich in tegen de slavernij. Franklin stierf in 1790 – 75 jaar voor de afschaffing.