Shutterstock
Smeltende klokken Dali

‘We leven in 2022’

Volgens de Duitser Heribert Illig verzonnen de paus en de Duitse keizer in de middeleeuwen 297 jaar. Sjoemelden ze met de tijd om de wederkomst van Jezus mee te maken?

Stijgbeugel en kathedraal bewijzen het

Onze jaartelling is gebaseerd op een leugen, beweert de Duitse publicist Heribert Illig. We leven dan ook helemaal niet in 2022, maar in 1725.

Illig publiceerde zijn zogeheten fantoomtijd-theorie in 1996 op basis van onderzoek naar middeleeuwse geschriften en archeologische vondsten. Hij vond duidelijke aanwijzingen dat er 297 jaar ‘mist’.

Zo is het vreemd dat de stijgbeugel er zo’n 300 jaar over deed om van Oost-Europa naar West-Europa te komen.

Om de ontbrekende jaren te vullen moesten geschiedschrijvers gebeurtenissen en personen verzinnen, zoals de Frankische keizer Karel de Grote.

Kathedraal van Aken

Illigs argwaan werd onder meer gewekt door de koepel van de kathedraal van Aken.

© Shutterstock

In de keizerstad Aken vond Illig een architectonische eigenaardigheid: de kathedraal, officieel voltooid in 803, heeft een imposante stenen koepel die in de 150 jaar daarop door geen enkele bouwmeester is gekopieerd. Is dat omdat hij eigenlijk veel later werd gebouwd?

De oplichter in kwestie zou de Rooms-Duitse keizer Otto III zijn, die met hulp van paus Sylvester II het jaartal van 702 naar 999 liet verspringen om bij de wederkomst van Christus in het jaar 1000 te kunnen zijn.

Keizer Otto III

Keizer Otto III zou Jezus hebben willen ontmoeten.

© World History Archive/Imageselect

Verzonnen of echte jaren?

VOOR

Nagelaten geschriften: Volgens Illig dateren documenten die uit de eeuwen voor het jaar 1000 zouden stammen van later, omdat ze in een nieuwer schrift zijn geschreven.

Weinig archeologische vondsten: Er zijn weinig ruïnes gevonden uit de drie eeuwen, en volgens Illig komt dat doordat de bouwwerken niet zijn gebouwd.

De langzame stijgbeugel: De stijgbeugel bereikte Oost-Europa vanaf de steppen rond 570. Maar toen stond de verspreiding 300 jaar stil. Pas in de 10e eeuw was de uitvinding in heel Europa bekend, benadrukken Illig en zijn aanhangers.

Lees hier meer argumenten:
www.fantomzeit.de/?p=70

TEGEN

Monniken kopieerden: Wat Illig vervalsingen noemt, zijn kopieën. In de middeleeuwen waren afschriften de enige manier om een originele tekst die dreigde te vergaan, te redden.

Bouw in de middeleeuwen: In de vroege middeleeuwen werden de meeste huizen gebouwd van vergankelijke materialen zoals hout en leem, die weinig sporen nalieten.

Beperkte kijk op de geschiedenis: Illig krijgt kritiek omdat hij zich vooral op het Frankische gebied concentreert. Buiten het Frankische Rijk zijn er allerlei bewijzen dat de geschiedenis doorging. Zo kwam in deze tijd de profeet Mohammed op en groeide het islamitische rijk. Ook de Vikingtijd valt in de ‘verzonnen middeleeuwen’.

Vikingen ontkrachten theorie over verzonnen middeleeuwen

Het idee dat 297 jaar van de middeleeuwen is verzonnen, is een interessant gedachte-experiment! Stel je voor dat het twee machtige mannen lukte om met de jaartelling te sjoemelen om bij de wederkomst te kunnen zijn.

In de vroege middeleeuwen dacht men dat de dag des oordeels in 1000 zou komen, dus het motief is begrijpelijk. Minder overtuigend zijn de argumenten die Illig aanvoert.

Hij noemt middeleeuwe teksten vervalsingen, terwijl dit duidelijk latere kopieën zijn.

Daarbij valt de hele Vikingtijd in de ‘verzonnen middeleeuwen’, terwijl die periode talrijke archeologische vondsten telt en nauwkeurig is gedateerd met bijvoorbeeld dendrochronologie (jaarringenonderzoek).

Illigs theorie heeft dan ook geen aanhangers in Scandinavië.

OORDEEL VAN DE MYTHEKRAKERS: Een fascinerend gedachte-experiment.