Non zette eigen dood in scène

Onderzoek van het register van een aartsbisschop bracht het verhaal van de middeleeuwse non Joan aan het licht. Ze wilde zo graag het klooster uit dat ze haar eigen dood in scène zette – met een pop die als twee druppels water op haar leek.

Het verhaal over de non speelt zich af in de marge van de aantekeningen van de aartsbisschop over zijn bezigheden.

Een team mediëvisten heeft bewijs gevonden dat een 14e-eeuwse non een levensechte pop maakte om uit haar klooster te ontsnappen.

De historici waren bezig de registers van de aartsbisschop van York van 1304 tot 1405 te vertalen, onderzoeken en indexeren toen ze op het bijzondere verhaal stuitten.

Heel klooster bij de neus genomen

De geschiedenis is in 1318 opgetekend door William Melton, die van 1317 tot 1340 aartsbisschop was. Hij schreef aan de deken van Beverly, 50 kilometer van York, en vertelde hem het verhaal van Joan, die net was ontsnapt uit het klooster van St. Clement en mogelijk was aangekomen in Beverly.

‘Op de brutaalste wijze heeft ze de fatsoenlijkheid van de godsdienst en de bescheidenheid van haar geslacht met voeten getreden,’ schreef de woedende geestelijke aan zijn collega.

Volgens Melton deed Joan eerst alsof ze ziek was en zette ze uiteindelijk haar eigen dood in scène door met een stel medeplichtigen een pop te maken ‘die op haarzelf leek’. Die medeplichtigen waren mogelijk andere nonnen, want de pop werd aanvaard als het lichaam van Joan en begraven in de gewijde grond van het klooster.

Non kiest voor vleselijke lusten

Hoe Joan ontdekt is en hoe het haar na haar stunt vergaan is, vermeldt Melton niet, maar hij stelt vast dat ze ‘zich eigengereid op haar vleselijke lusten richtte en zich afkeerde van armoede en gehoorzaamheid’.

Later dit jaar worden de vertaalde registers toegankelijk gemaakt via de website van de universiteit van York.