Veronika Paschenko

1000 jaar oude krijger was man noch vrouw

Een DNA-onderzoek van een Finse krijger verrast archeologen en genderonderzoekers.

Toen archeologen in 1968 het graf van een Finse krijger blootlegden, zagen ze iets geks. De dode was in de 11e eeuw begraven en droeg volgens de onderzoekers ‘typisch vrouwelijke kledij uit die periode’, maar het graf bevatte ook wapens, die meestal met mannen worden geassocieerd.

Er waren theorieën dat het een dubbel graf was met een man en een vrouw of dat er een vrouwelijke krijger in was gelegd. Maar nu blijkt uit nieuw onderzoek van het skelet dat de dode als man is geboren, maar met een extra X-chromosoom. Deze persoon had daardoor vermoedelijk misvormde mannelijke geslachtsdelen, maar grotere borsten.

De kleding suggereert dat de persoon in het graf zichzelf als vrouw zag, maar wel de mannelijke rol van krijger op zich nam.

De krijger had veel geschenken meegekregen, waaronder een zwaard met een bronzen handvat en twee ovale broches.

© Finnish Heritage Agency

Niet verstoten door de maatschappij

Ondanks de bijzondere verschijning is de krijger tijdens zijn leven blijkbaar niet gediscrimineerd.

‘De begraven persoon lijkt een vooraanstaand lid van de gemeenschap te zijn geweest,’ zegt Ulla Moilanen van de universiteit van Turku. Dat blijkt uit de waardevolle sieraden en wapens waarmee de persoon in het graf is gelegd.

De non-binaire persoon in het graf kan een van de eerste aanwijzingen vormen dat geslacht en geslachtspatronen in het verleden niet altijd scherp afgebakend waren.