Wikimedia Commons

Welke Afrikaanse landen zijn nooit gekoloniseerd?

De Ethiopiërs verzetten zich jaren tegen de invloed van Italië, maar in 1936 ging het toch mis. Historici discussiëren er nog steeds over of er sprake was van kolonisatie of bezetting.

Alle Afrikaanse landen zijn ooit aan een westerse mogendheid onderworpen geweest.

Het land dat het dichtst bij de titel ‘niet-gekoloniseerd’ komt, is Ethiopië. Dit werd als enige Afrikaanse land in de 19e eeuw niet gekoloniseerd.

Historici zijn het oneens over de vraag of Ethiopië het enige Afrikaanse land is dat nooit echt gekoloniseerd is geweest.

In 1888 en 1896 probeerde Italië Ethiopië tot een kolonie te maken, maar met diplomatie en wapens slaagde het land erin zijn vrijheid te behouden.

In 1936 ging het toch mis. Italië viel het land weer binnen, wist het bewind van keizer Haile Selassie omver te werpen en nam de macht over.

Een paar jaar later, in 1941, versloegen Ethiopische rebellen met hulp van de Britten de Italianen en werd Ethiopië weer zelfstandig.

Het is de vraag of deze korte periode kolonisatie mag heten. Volgens sommige historici werd Ethiopië in feite alleen bezet en niet gekoloniseerd.

Zo was het land nog steeds lid van de Volkenbond en lukte het Italië niet om een permanent koloniaal bewind te vestigen.